top of page
פאנג׳ו

לדף הבית

הפעלות הורים וילדים

על אף מעגלי החברה המקיפים את הילד/ה - הורים הם סוכני החיברות המשמעותיים ביותר לעיצוב דמותו/ה של הילד/ה .
מכאן החשיבות שביצירת אינטראקציות משמעותיות שבין הורים וילדיהם.ן.


פאנג׳ו מציע פעילויות הורים וילדים/ות מגוונות מגבשות ומעצימות !
עבור הילדים.ות זהו זמן איכות קריטי ולרוב ישנה צפייה גדולה לחוויה משותפת עם ההורים.

עבור ההורים זאת הזדמנות לפנאי משפחתי רגעי ומגבש;)

ההפעלה מחולקת לשלוש: 

חלק 1 - כלל המשתתפים.ות יחד בפעילות המשלבת , מרחב בתנועה, מוסיקה, משחקי חברה צחוק וגיבוש 

חלק 2 - הורה וילד.ה - בחלק זה מתנסים.ות יחד הורה וילד.ה בפעילות מאתגרת, חוויתית ומגבשת במיוחד - הפעילות משלבת משחקי שותפות, אתגרים, משימות ועוד 

חלק 3 - הורים נגד ילדים.ות - בחלק זה נעשית תחרות בין שתי קבוצות- הורים-ילדים.ות .

ההוויה מלווה במשחקי תחרות בין הקבוצות , הכוללים  חשיבה, רוח שטות, שיתופי פעולה, יצירתיות ונחישות

מהי הפעלת הורים וילדים.ות? 

מטרת הפעילות 

 • יצירת חוויה משותפת בין הורה לילד.ת

 • תקשורת בריאה

 • הנאה מהרגע הכרות עם ההומור ככלי חינוכי 

 • גיבוש כיתתי ומשפחתי 

 • שילוב בין סביבת החינוך של הילד.ה ( בית ספר -לבית)

 

•חשוב לציין כי הפעילות מגוונת וגמישה ומתאימה למטרות המתבקשות.

• ישנן מבנים נוספים לפעילות הורים וילדים.ות במידה ומעניין אשלח במייל נוסף

איך מתבצעת ההפעלה ?

 • במרחב ומשחקי תנועה 

 • תחרותיות בין הורים וילדים.ות 

 • שילוב אביזרים ומוסיקה 

 • משחקי חברה וגיבוש 

 • הנחייה ומשימות לביצוע 

 • הפתעות נוספות 

bottom of page