top of page
פאנג׳ו

לדף הבית

הפעלות צחוק לילדים ונוער

ההפעלה יכולה לעבוד בשני אופנים: 
1. תחרות בין קבוצות:
2. תחרותיות אישית:
(לרוב תלוי בכמות משתתפים.ות)
3. תחרות בין קבוצות:
-  ישנה חלוקה לקבוצות ,(תלוי בכמות המשתתפים)
- בכל פעם נשלחים.ות מספר נציגים.ות להתחרות.
- על הנציגים.ות לבצע משימה ולסיימה בזמן קצוב -פחות מדקה!

 
המשימות מורכבות משילוב בין פריטים ואביזרים פשוטים, 
רובם בהישג יד,

אשר יוצרים משימה מצחיקה משעשעת ומאתגרת.


ניקוד הקבוצות בתחרות נקבע על פי:
- הצלחה במשימה (פחות מדקה) ועשייתה בצורה המתבקשת.
- בהתאם לשאר הקבוצות האחרות. (דירוג )
- בהתאם לרמת ההשתתפות הקבוצתית(הן מבחינה מורלית, והן השתתפות של כלל הקבוצה.)

פורמט תחרות אישית
- כלל הילדים.ות משתתפים.ות בכל המשימות
- יש לסיים את המשימה בפחות מדקה
- הניקוד נקבע בהתאם לדירוג במשימה והצלחתה - 
כלל הילדים.ות יחד נגד הזמן!;)

מטרות הפעילות:
- גיבוש והנאה מהרגע
- למידה על שימוש בהומור יום יומי
- שחרור ,הרמת אנרגיות ויכולת להשתטות
- שימוש בתחרות ככלי מעצים

- פיתוח חשיבה יצירתית

bottom of page