top of page
פאנג׳ו

לדף הבית

הפעלות לימי הולדת

תכנית ההפעלה :
• משחקי גיבוש  ומשחקי חברה (אפשרי של פעם)
• הפעלת תנועה במרחב ושילוב מוזיקה
• אנרגיה סביב כלת/חתן  יום הולדת 
• שימוש באביזרים נלווים -

  וכמובן הפתעות לסיום:)

 

ההפעלה היא גמישה מאד, כלומר נקבעת בהתאם לרצון הלקוח.ה 

ובהתאם ליכולת של המפעיל.

אפשרויו שונות לשימת לב ודגשים:

- דגש על ערכים - גיבוש, תחרותיות,

- משחקים של פעם,

- מיקוד ילד.ת היום הולדת,

- נושא ספציפי וכדומה.

כמו כן חשוב לדעת האם הפעילות בפנים או בחוץ ואת המרחב הקיים.

בסופו של יום אנו פועלים.ות מתוך ערכים שמנחים.ות אותנו ולכן בהפעלותיי חשוב לי לפעול לפי - הערכים הבאים  כבוד עצמי, שותפות וחינוך  ,ערך משפחה, ערך ההומור ערך האהבה והחופש.

ה״אני מאמין שלי״:

bottom of page